Foydali hujjatlar

Unipolis hujjatlari

image_2022-11-15_13-09-35-removebg-preview.png
Umumiy hujjatlar
"Unipolis"ning oldingi nizomi
Yuklash 5 Mb
Kompaniyaning tuzilishi
Yuklash 221 Kb
Affiliatsiya shaxslari
Yuklash 180 Kb
"Unipolis"ning joriy nizomi
Yuklash 7 Mb
Biznes rejalar
Biznes plan 2023
Yuklash 1 Mb
Biznes plan 2022
Yuklash 122 Kb
Moddiy faktlar
Protokol № 3-25-11-2022.PDF
Yuklash 1 Mb
Protokol №2 (Gos) - 29-06-2022.PDF
Yuklash 3 Mb
1-sonli protokol-27-05-2022.PDF
Yuklash 1 Mb
Aktsiyalarni qo'shimcha chiqarish to'g'risidagi qaror (06.06.2022)
Yuklash 3 Mb
Aktsiyalarning dastlabki chiqarilishi to'g'risidagi qaror (04.03.2022)
Yuklash 2 Mb
Ijro etuvchi organ to'g'risidagi nizom
Yuklash 1022 Kb
Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizom
Yuklash 2 Mb
Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi nizom
Yuklash 4 Mb
Kodekslar
Korporativ boshqaruv kodeksi
Yuklash 4 Mb
Auditorlik hisobotlari
2021-yil uchun audit hisoboti
Yuklash 2 Mb